Phòng họp

LobbyLobby

Khách sạn Lê Duy Tổ chức  Hội nghị & Sự kiện  ở phòng hội nghị đủ tiêu chuẩn trên tầng 12.
Chúng tôi
Tổ chức các cuộc họp của khách  với điều kiện lý tưởng và các giải pháp hiệu quả phù hợp với yêu cầu của khách

 

Tiện nghi:
Màn hình, máy chiếu
Hệ thống âm thanh với micro
Giấy ghi & bút
Nước khoáng
Hoa chuẩn để trang trí
Cà phê trong giờ giải lao